Flatform ERP

Flatform ERP

Cập nhật: 16/03/2016 08:46

     Giới thiệu: ERP là một giải pháp phần mềm ra đời với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho từng cá nhân mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong các hoạt động thường nhật của mình, bởi vậy mới có chữ “Enterprise” (doanh nghiệp, công ty) trong cái tên của nó. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức năng của công ty lại trong một hệ thống máy tính duy nhất để dễ theo dõi hơn, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Nói cách khác, bạn có thể tưởng tượng ERP như một phần mềm khổng lồ, nó có khả năng làm được những việc về tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và rất rất nhiều những thứ khác. Mới đây mình có nghiên cứu về ERP, và mặc dù nó là phần mềm cho doanh nghiệp nhưng sẵn tiện mình xin chia sẻ cho anh em biết thêm vài thông tin về loại phần mềm thú vị này và người ta xài nó trong đời sống như thế nào.

Các tính năng phổ biến của ERP


·      Chức năng:

-       Kiểm soát thông tin khách hàng

-       Tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ

-       Kiểm tra chất lượng, quản lý dự án

-       Kiểm soát thông tin tài chín

-       Kiểm soát lượng tồn kho

-       Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự

-       Giao tiếp, xã hội hóa việc liên lạc trong công ty