Flatform giao thông thông minh

Flatform Giao thông thông minh

Cập nhật: 18/03/2016 17:34

Giới thiệu

TMS là hệ thống giám sát và điều hành giao thông đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ tổng thể công tác quản lý, kiểm soát, vận hành khai thác và bảo trì trên các đoạn tuyến đường cao tốc, cầu, hầm…Áp dụng khái niệm “Internet of Things”, TMS kết nối toàn bộ cơ sở hạ tầng thiết bị giao thông, hỗ trợ thu thập, phân tích và điều hành giao thông tự động; đồng thời truyền đạt thông tin tới các bộ phận quản lý và người tham gia giao thông nhằm nắm bắt kịp thời tình trạng giao thông, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành giao thông.

Ưu điểm vượt trội

  • Giải pháp tổng thể: Cung cấp một góc nhìn duy nhất và thống nhất để quản lý giám sát và điều khiển tất cả các phân hệ như hệ thống cân tĩnh, hệ thống thu phí, hệ thống giám sát giao thông…

  • Định nghĩa động các kịch bản giao thông: Cho phép định nghĩa các kịch bản giao thông nhanh chóng đơn giản trên giao diện đồ họa; Tăng tính linh hoạt và đơn giản hóa công tác điều hành giao thông.
  • Quản lý tự động thời gian thực:  Tự động điều phối và xử lý tình huống, sự cố giao thông theo kịch bản đã được định nghĩa, dựa trên dữ liệu giao thông thời gian thực như lưu lượng xe, tốc độ, điều kiện thời tiết...
  • Nâng cao tính an toàn cho phương tiện và đường bộ: Cung cấp các công nghệ, các giải pháp đột phá về phòng tránh tai nạn hoặc xử lý thiên tai cho các phương tiện và cơ sở hạ tầng đường bộ như hệ thống biển báo động, cảnh báo trong xe…
  • Hỗ trợ chia sẻ thông tin giao thông: Hỗ trợ chia sẻ chia sẻ thông tin thời gian thực tới người tham gia giao thông thông qua công nghệ FM, mobile Internet…

  • Kết nối Plug & Play: Cung cấp các bộ tiêu chuẩn về tích hợp, hỗ trợ hầu hết các công nghệ kết nối hiện nay, giúp các hệ thống quản lý giao thông cũng như các phương tiện có thể kết nối và chia sẻ thông tin một cách dễ dàng.