Flatform quản lý công việc

Flatform quản lý công việc

Cập nhật: 13/03/2016 08:49

·    Giới thiệu: Là ứng dụng thay thế cho tất cả các sổ tay cá nhân, giấy ghi chú, note trên máy tính hoặc điện thoại, cho phép người sử dụng lên danh sách các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ cá nhân, sự kiện tham gia, ghi chú các công việc cần thực hiện…Có thể được cài đặt sử dụng trên các thiết bị điện thoại Android và IOS. Bạn sẽ luôn trong tình trạng được nhắc nhở công việc cần thực hiện và xem các ghi chú cá nhân.
Dùng để lập danh sách việc cần thực hiện, lên kế hoạch dự án/mục tiêu
Thay thế lịch làm việc, thời khóa biểu...
Để nhắc nhở bạn các việc, sự kiện, ngày lễ, sinh nhật bạn bè, người thân...
Và giúp các thành viên cộng tác và làm việc nhóm hiệu quả
Chức năng:
-      Quản lý nhân viên, phân quyền cấp độ quản lý
-       Quản lý danh sách công việc, nhiệm vụ
-       Chức năng tạo không giới hạn việc con cần thực hiện
-       Chức năng giao việc, giám sát và theo dõi tiến độ, mức độ hoàn thành công việc
-       Chức năng upload và xem file đính kèm theo từng công việc, nhiệm vụ
-       Chức năng trao đổi, thảo luận
-       Quản lý dự án, mục tiêu; Quản lý nhóm làm việc
-       Thống kê, báo cáo, xuất danh sách công việc của từng nhân viên, cán bộ